Pressure relief cartridge pilot operated BV_PM22_K9

Switching valves Pressure relief cartridge pilot operated BV_PM22_K9
Product name Verstellart Nenndruckstufe Pn Sealing Material Request
BVSPM22-63-_K9Key63 barNBRRequest
BVSPM22-63-D1K9Key63 barFKM (Viton)Request
BVSPM22-63-y-Z604K9Key63 barNBR 872Request
BVSPM22-160-_K9Key160 barNBRRequest
BVSPM22-160-D1K9Key160 barFKM (Viton)Request
BVSPM22-160-y-Z604K9Key160 barNBR 872Request
BVSPM22-350-_K9Key350 barNBRRequest
BVSPM22-350-D1K9Key350 barFKM (Viton)Request
BVSPM22-350-y-Z604K9Key350 barNBR 872Request
BVDPM22-63-_K9Control knob63 barNBRRequest
BVDPM22-63-D1K9Control knob63 barFKM (Viton)Request
BVDPM22-63-y-Z604K9Control knob63 barNBR 872Request
BVDPM22-160-_K9Control knob160 barNBRRequest
BVDPM22-160-D1K9Control knob160 barFKM (Viton)Request
BVDPM22-160-y-Z604K9Control knob160 barNBR 872Request
BVDPM22-350-_K9Control knob350 barNBRRequest
BVDPM22-350-D1K9Control knob350 barFKM (Viton)Request
BVDPM22-350-y-Z604K9Control knob350 barNBR 872Request
BVAPM22-63-_K9Cover63 barNBRRequest
BVAPM22-63-D1K9Cover63 barFKM (Viton)Request